Back to All Events

Saddle Fitting Clinic - Norway


Saddle fitting clinic

Hosted by Janine Bruseth

12.-13.08.2017 er det clinic for saltilpassing med Kriemhild Morgenroth fra Østerrike og Gyde Wessel fra Tyskland!

Kriemhild er utdannet berider og ridelærer (FN), driver egen rideskole og har agentur for Peter Horobin Saddlery i Europa.
Gyde Wessel er salmester og forhandler for Peter Horobin Saddlery. 

Begge damene utdanner seg kontinuerlig innen osteopati og fysioterapi og jobber sammen med bl.a. Will Faerber og Karen Loshbaugh fra Art2Ride og Gerd Heuschmann. Denne brede kompetansen kan vi nå få nytte av i en helhetlig clinic rundt temaet sal. 
De kan vurdere enhver sal uansett merke og f.e. stoppe om salen på stedet. 

Clinicen er lagt opp med både foredrag/teori og praksis - se oppsatte tidspunkter i eget innlegg som kommer. Praksisdelen er lagt opp interaktiv. Dvs alle deltagere vil få mulighet til å diskutere evtl problemstillinger/utfordringer med salen som hesten og eieren har, sammen med Kriemhild og Gyde. "Learning by doing". 

Skulle det ikke være mulig å tilpasse salen til hesten/rytteren pga salens begrensninger, så vil alle deltagere med hest få muligheten til å prøveri en for seg og hesten tilpasset Peter Horobin sal på stedet. Her kan man få med seg nyttige tips for hva man skal lete etter og hvordan det skal føles for både hest og rytter. 

Foredrag/teori: 600NOK, hele helgen
Deltager m/hest: 1500NOK (teori for begge dagene er inkludert)


Påmeldingen er bindende - plassen reserveres i 1 ukes tid, deretter må betalingen være registrert på kontoen. Kontoinformasjon blir oppgitt ved påmelding. 
Påmeldingen sendes til janinebruseth@gmail.com eller PM

Det vil være 12 plasser for deltager m/hest totalt fordelt på begge dagene. 1 time per hest. 
Vi kjører likt program begge dagene. 

Program:

Lørdag 12.08.2017
9.00-11.00 Foredrag/teori
11.00-13.00 Praksis for deltagere m/hest
13.00-14.00 Lunsj
14.00-18.00 Praksis for deltagere m/hest

Søndag 13.08.2017
9.00-11.00 Foredrag/teori
11.00-13.00 Praksis for deltagere m/hest
13.00-14.00 Lunsj
14.00-18.00 Praksis for deltagere m/hest

__________________________________________

Come join the saddlefitting clinic with Kriemhild Morgenroth og Gyde Wessel on august 12th-13th!

Kriemhild is a qualified professional horse riding teacher and riding instructor (FN), runs her own ridingschool and is the representive for Peter Horobin Saddlery in Europe. 
Gyde is mastersaddler and retailer for Peter Horobin Saddles.

Both ladies constantly continue their education in osteopathy and physiotherapy and among others work together with Will Faerber and Karen Loshbaugh from Art2Ride and Gerd Heuschmann. We now have the possibility to take advantage of their broad knowledge during a comprehensive clinic on the saddle topic. 
They can assess every saddle and brand, and reflock/adjust the saddle on sight.

The clinic is set up with both lecture/theory and practice - check timetable. The practice-part is set up to be interactive. That means that all participants have the opportunity to discuss the possible problems/difficulties of the saddle together with Kriemhild and Gyde. "Learning by doing"!

If it is not possible to adjust the saddle for the horse or the rider due to limitations of the saddle, all participants with horse will get the opportunity to get a Peter Horobin Saddle adjusted to their horse and themselves for a test-ride. Here you can get very useful tips for what you should look for in a saddle and how it should feel for both your horse and yourself. 

Lecture/theory: 600NOK, whole weekend
Participants with horse: 1500NOK (theory for both days included)

Registration is binding - your spot will be reserved for 1 week, thereafter the payment has to be registered. 
Bankdetails will be stated after registration. 
Registration is to be sent to janinebruseth@gmail.com or PM

We have 12 spots for participants with horse in total for both days. 
1 hour per horse. 
We will have the same program for both days. 


Program:

Saturday 12.08.2017
9.00-11.00 Lecture/theory
11.00-13.00 Practice for participants with horse
13.00-14.00 Lunch
14.00-18.00 Practice for participants with horse

Sunday 13.08.2017
9.00-11.00 Lecture/theory
11.00-13.00 Practice for participants with horse
13.00-14.00 Lunch
14.00-18.00 Practice for participants with horse

Earlier Event: July 7
Oliveira Stables
Later Event: August 19
Saddle Fitting Clinic - Moscow